Jabatan Perancang Bandar Dan Desa, Negeri Pulau Pinang

“Memantapkan pembangunan fizikal yang mampan bagi menyokong pembentukan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri maju dan mencapai Wawasan 2020.”

[ Paparan Terbaik Dengan IE 9+ / Firefox 38+ / Chrome 3.0+ ]